No es tracta de traduir paraules, sinó idees.

No basta amb transmetre el missatge: cal reproduir també els trets culturals, ideològics i estilístics que l'acompanyen. Només així es pot aspirar a que la traducció se senti igual que l'original.

Què és traduir?


Quan ens expressem, per manca d'una manera millor de fer-ho, ens servim de les paraules. Però les paraules, en sí mateixes, no constitueixen el missatge. Confiem que qui les escoltarà (o llegirà), partint ell mateix de les seves pròpies idees, records, vivències o sentiments, recompondrà amb elles un missatge el més semblant possible al nostre original.


Com que no hi ha dues persones al món que pensin, sentin o percebin el seu entorn exactament de la mateixa manera, de vegades es produeixen malentesos fins i tot entre persones que parlen el mateix idioma. A mesura que augmenta la distància física (i per tant cultural), la comunicació efectiva es fa més i més difícil. Per això l'encarregat de facilitar la comunicació entre aquells qui parlen llengües diferents no pot limitar-se a canviar les paraules de l'una per les de l'altra: ha de procurar també l'harmonia entre tots els elements gramaticals, semàntics i culturals de què parteixen emissor i receptor del missatge. La seva tasca requereix d'empatia i d'un gran respecte per ambdues cultures, i no es pot portar a terme amb pressa o desgana.


El missatge traduït ha de dir la mateixa cosa que l'original, d'una manera tan semblant com ho permeti la llengua de destí, fent cura de no introduir-hi elements estranys o aliens i procurant causar en el receptor el mateix efecte que li hauria causat l'original mateix si hagués pogut comprendre'l. El bon traductor ha d'equilibrar adequadament la fidelitat que deu al seu client, a l'autor de l'original, al públic de la seva traducció i a sí mateix. Malgrat que de vegades podria semblar que els interessos d'uns i d'altres difereixen, en la pràctica la prioritat de tots ells ha de ser la mateixa: la millor traducció possible. Poder portar a terme aquesta tasca, com ho van fer, ho fan i ho faran aquells a qui dec gran part dels meus coneixements presents i futurs, suposa un gran honor, però també una gran responsabilitat. Al cap i a la fi, traduir és relativament fàcil, però traduir bé és extremadament difícil.

Què significa sensum de sensu?


Ego enim non solum fateor, sed libera voce profiteor, me in interpretatione Graecorum, absque Scripturis sanctis, ubi et verborum ordo mysterium est, non verbum e verbo, sed sensum exprimere de sensu.


Jo, en efecte, no només admeto, sinó que proclamo de bon gust que a les meves traduccions del grec (llevat de quan es tracta de les Sagrades Escriptures, on fins i tot l'ordre de les paraules és un misteri en sí mateix) no extrec la paraula a partir de la paraula, sinó el sentit a partir del sentit.


Aquest fragment de l'Epistula Ad Pammachium, De Optimo Genere Interpretandi (Carta a Pammaqui, sobre el traduir de la millor manera), escrita per Sant Jeroni (que esdevingué patró dels traductors) l'any 395 dC, s'ha convertit en una de les grans màximes històriques sobre com s'ha d'entendre la traducció. Vaig voler doncs adoptar-la com a títol per a aquest lloc web per la seva capacitat d'expressar de forma breu i reconeixedora la manera en què enfoco la meva professió.

2013 © sensumdesensu.com | David Martínez | info@sensumdesensu.com | +34 630 26 60 60