Amb independència de les condicions específiques que puguin ser aplicables per al cas de continguts de domini públic o de lliure distribució o ús, s'adverteix expressament que tots els elements d'aquest lloc web estan subjectes a drets de propietat intel·lectual o industrial. El contingut, codi font, forma, disseny i denominació dels productes, aplicacions, eines, pàgines, marques, noms comercials, logotips, imatges, sons, gràfics i treballs exposats són propietat de, han estat cedits a o han estat objecte de llicència en favor de David Martínez (o, en cas contrari, s'han fet servir de forma legítima i amb caràcter merament il·lustratiu), i per tant la seva autoria i dret d'explotació en tots els termes i modalitats estan protegits per les lleis mercantils i penals vigents, la infracció de les quals es combatrà amb tots els mitjans que s'hi detallen.

Associacions

de les quals

en sóc membre

Llistes de correu

en què

participo

Dades

de contacte

Telèfon

+34 630 26 60 60


Correu electrònic

info@sensumdesensu.com


Lloc de residència actual

Elx (Espanya)

Atenció

2013 © sensumdesensu.com | David Martínez | info@sensumdesensu.com | +34 630 26 60 60

No es tracta de traduir paraules, sinó idees.

No basta amb transmetre el missatge: cal reproduir també els trets culturals, ideològics i estilístics que l'acompanyen. Només així es pot aspirar a que la traducció se senti igual que l'original.

TRADUCCIÓN EN ESPAÑA

www.rediris.es/list/info/.../

ASETRAD

www.asetrad.org